ชันโรง

ชันโรงเป็นชื่อเรียกแมลงจำพวกผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน  จากการศึกษาพบว่าในปะเทศไทยได้มีการค้นพบพันธุ์ชันโรง  จำนวน 23  ชนิด  กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ชันโรงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภาคของประเทศไทย   ภาคกลางเรียกรวม ๆ กันว่าชันโรง ภาคเหนือเรียกชันโรงตัวเล็กว่าขี้ตั๋งนี  เรียกชันโรงตัวใหญ่ว่าขี้ย้า ภาคตะวันออกเรียกว่าอีโลม ภาคตะวันตกเรียกว่าตุ้งติ้ง ภาคอีสานเรียกว่าขี้สูดสำหรับชันโรงที่ทำรังใต้ดินและภาคใต้เรียกแมลงอุง  เป็นต้น

http://www.aopdb04.doae.go.th/thebeeflies02.htm

น้ำผึ้งแท้ กาแฟดี ชุนโด ออร์แกนิค ฟาร์ม Shundor Organic Farm

หน้าแรก