ชนิดของผึ้ง

ปัจจุบันมีผึ้งในสกุลเอปิส (Genus Apis) ในประเทศไทยอยู่ 5 ชนิด

  1. ผึ้งม้าน (Apis andreniformis) หรือผึ้งมิ้มเล็ก บางท้องถิ่นอาจจะเรียกผึ้งมิ้มดำ มีขนาดของตัวและรังเล็กที่สุด เปรียบเทียบกับผึ้งทั้ง 4 ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางของรังประมาณ 20 ซม. ผึ้งม้านชอบสร้างรังบนต้นไม้และในซุ้มไม้ที่ไม่สูงจนเกินไปนัก ลักษณะรังเป็นรวงรังชั้นเดียวมักจะมีที่ปกปิดด้วยซุ้มใบไม้และกิ่งไม้เพื่อป้องกันศัตรูพบเห็น

2.ผึ้งมิ้ม (Apis florea) ผึ้งมิ้มพบทั่วไปในประเทศไทย และทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปจนถึงจีนตอนใต้ พม่า อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน จนถึงประเทศโอมาน ประเทศดังกล่าวเหล่านี้ บริโภคน้ำผึ้งจากผึ้งมิ้มกันทุกประเทศ ในอินเดียและโอมานได้ตัดรังผึ้งมิ้มมาเลี้ยงและคอยตัดน้ำผึ้งจากรังผึ้งมิ้มในฤดูกาลเก็บน้ำผึ้ง แต่ผึ้งมิ้มจะไม่อยู่นาน จะหนีรังไปเมื่อขาดแคลนอาหาร

3.ผึ้งหลวง (Apis dorsata) มีขนาดของผึ้งและรังใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางของรังประมาณ 0.5-2 เมตร ผึ้งหลวงมักจะสร้างรังบนต้นไม้สูง ๆ หรือภายนอกของอาคารบ้านเรือนตามถังเก็บน้ำสูง ๆ และตามหน้าผาสูง ลักษณะรวงรังมีชั้นเดียวเป็นรูปครึ่งวงกลม  ไม่มีที่ปกปิด มีพฤติกรรมดุกว่าผึ้งทุกชนิด

4.ผึ้งโพรง (Apis cerana) มีขนาดตัวผึ้งใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม แต่เล็กกว่าผึ้งหลวง โดยสร้างรังในโพรงไม้ ในอาคารบ้านเรือนที่มิดชิดและมืด เช่น ภายใต้หลังคา ลักษณะมีรวงรังหลาย ๆ ชั้นเรียงขนานกัน ขนาดรวงรังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สามารถนำมาเลี้ยงในหีบได้เช่นเดียวกับผึ้งพันธุ์ โดยเฉพาะในประเทศจีน มีการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอุตสาหกรรมมากกว่า 1 ล้านรัง ผึ้งโพรงจีนเหล่านี้ให้ผลผลิตสูงถึง 30-50 กก. ต่อรังต่อปี และไม่หนีรังง่ายเหมือนผึ้งโพรงไทย

5.ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) มีขนาดตัวผึ้งที่ใหญ่กว่าผึ้งโพรง แต่เล็กกว่าผึ้งหลวง เป็นผึ้งที่นำเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศยุโรป ดังนั้น บางครั้งจึงมีผู้นิยมเรียกว่าผึ้งฝรั่งบ้าง ผึ้งอิตาเลียนบ้าง ผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาและยุโรป ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมทั่วโลก เนื่องจากเป็นผึ้งที่มีขนาดรังเหมาะสมกับการนำมาประยุกต์เลี้ยงในหีบผึ้งมาตรฐานได้พอดี สามารถสะสมเก็บน้ำผึ้งในปริมาณมากที่สุด มีพฤติกรรมที่ไม่ดุเหมือนผึ้งหลวงและไม่ทิ้งรังง่ายเหมือนผึ้งโพรงไทย ปัจจุบันมีการเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมกันทั่วโลกมากถึง 70 ล้านรัง

แหล่งข้อมูล 
ชีววิทยาของผึ้ง. (2555). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

http://library.cmu.ac.th/faculty/agric/bee/node/47

#shundorfarm
#shundorcoffee
#shundorbee
#shundorfarm.com
#shundorbee.com
#shundorcoffeedrip

น้ำผึ้งแท้ กาแฟดี ชุนโด ออร์แกนิค ฟาร์ม Shundor Organic Farm

หน้าแรก