ผึ้งโพรงไทย (Apis cerana)

ผึ้งโพรงไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apis cerana (Fabricius) อ่านว่า “เอปิส” (Apis) เป็นชื่อสกุล และตามด้วย “เซอรานา” (cerana) เป็นชื่อชนิด ผู้ที่ตั้งชื่อผึ้งชนิดนี้เป็นคนแรก คือ เฟบริเซียส (Fabricius)

ที่มา : http://library.cmu.ac.th/faculty/agric/bee/node/46

ชนิดของผึ้ง

การทำลังล่อผึ้งโพรงไทย

ทำไมน้ำผึ้งตกผลึก

น้ำผึ้งแท้ กาแฟดี ชุนโด ออร์แกนิค ฟาร์ม Shundor Organic Farm

หน้าแรก